Book that I’ve read lately #3 (Kisah Teladan Rasulullah saw. dan Para Sahabar r.a.)

Title : Kisah Teladan Rasulullah saw. & Para Sahabat r.a.

Author : Maulana  Muhammad Zakariyya & al-Kandahlawi Rah.a

Published : 2006

Cover Buku

Beberapa hari ini saya membaca buku ini. Judul aslinya Hikayat Shahabah. Buku udah lama dipublish dan udah beberapa kali saya baca :D Soalnya banyak bahasan dan kisah-kisah sederhana yang menarik serta memberikan faedah yang insya Allah besar. Buku ini terasa menyenangkan karena tata bahasanya yang simpel serta bahasannya yang diberikan telah dibagi menjadi beberapa bagian.

Bahasan dalam buku ini terbagi menjadi 12 bagian sesuai dengan pasal yang dibahas serta kisah yang dipaparkan. berikut ke-12 bahasan tersebut.

 1. Tabah Menghadapi Kesusahan dan Cobaan dalm Mendakwahkan Agama

 2. Perasaan Takut Kepada Allah Jalla Jalaaluh

 3. Kezuhudan dan Kefakiran Para Sahabar ra.

 4. Ketakwaan Para Sahabat ra.

 5. Kenikmatan dan Kecintaan Terhadap Shalat Khusyu’ dan Khudhu’

 6. Itsar, Kasih Sayang, dan Membelanjakan Harta di Jalan Allah

 7. Keberanian, Kepahlawanan, dan Semangat Untuk Mati Syahid

 8. Semangat Menuntut Ilmu & Mendalaminya

 9. Mentaati Rasulullah Saw. & Menunaikan Perinta Beliau

 10. Semangat Agama Kaum Wanita

 11. Semangat Anak-anak dalam Mengamalkan Agama

 12. Kecintaan Para Sahabat ra. Terhadap Rasulullah Saw.

Bukunya sendiri hanya 286 halaman+cover, tidak terlalu tebal. Setiap bahasan disertai dengan kisah-kisah dari Rasulullah atau Sahabat dan diakhiri dengan pembahan faedah setiap kisah yang diberikan. Kisah yang dituliskan dalam buku ini insya Allah dapat menjadi  keteladanan bagi kita. Amin

Sesungguh, terdapat contoh keteladanan pada Rasul Allah, bagi siapa saja yang mengharap Allah dan Hari Akhir, dan seringlah mengungat Allah -- QS. al-[Ahzab](http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Ahzab)[33] : 21 --